lördag 18 maj, 2024

NSS historia

NSS historia finns väl dokumenterad genom en mängd dokument, bilder, jubileumsskrifter, priser och minnesmärken.
Vår snart 120-åriga verksamhet är en enorm guldgruva för alla seglingsentusiaster och båthistoriker. Att skriva hela vår historia på en hemsida skulle bli en grannlaga uppgift.
Därför har vi här samlat de vanligaste frågorna och svaren som möter oss i vår dagliga verksamhet. De frågor som vi får på gästbryggan under sommaren eller av våra medlemmar under tävlingsdagarna.

Om det är någonting du saknar så vore vi tacksamma om du hörde av dig till någon i styrelsen eller till hamnkapten så kanske vi kan uppdatera sidan med ytterligare intressant information om NSS historia och vår verksamhet.

Hur gammalt är Sällskapet?

Två datum har genom åren angivits som vår officiella födelsedag:

a) Sällskapet konstituerades vid ett sammanträde på Börsen i Norrköping den 10 december 1886.
Det var ritaren Robert Weisse som kallade till det mötet.
Vårt 25-års jubileum firades också följdriktigt år 1911.

b) På sammanträdet den 30 april 1887 så antogs sällskapets stadgar och då valdes även sällskapets första styrelse.
Till sällskapets första ordförande valdes kapten Emil Smith.
Vårt 50-års jubileum firades 1937 och varför man ändrat vårt födelsedatum från 1886 till 1887 finns det inga klara uppgifter om.

När hölls de första seglingarna?

Den första seglingen var en eskadersegling 19-22/7 1887 då 6 båtar deltog och den första kappseglingen anordnades på Pampus den 24/7 1887 då 20 båtar kom till start.

Hur många medlemmar har NSS?

År 2005 hade vi 452 betalande medlemmar.

Kan vem som helst bli medlem?

Alla som är intresserade av segling och segelsport är naturligtvis välkomna som medlemmar i NSS.
Så har det inte alltid varit. Damer var inte välkomna förrän 1903 som medlemmar!

Måste man vara båtägare för att bli medlem?

När sällskapet bildades så stod det i stadgarna att man var tvungen att äga en båt som var minst 5 meter i vattenlinjen samt att 2/3 av sällskapets medlemmar godkände invalet av ny medlem.
En centerbordsbåt räckte om den var 4,5 meter i vattenlinjen. Idag finns inte några sådana krav.

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgiften för 2021 är 300:- för senior, 50:- för junior och 600:- för hela familjen.

Har någon kung eller kunglighet varit medlem i NSS?

Prins Carl Bernadotte

Ingen kung har varit medlem i sällskapet men som Förste hedersledamot valdes den 21/1 1937 Prins Carl Bernadotte.
Han var då hertig av Östergötland.
I klubbhusets övervåning finns 2 kungliga porträtt. Ett på prins Wilhelm och ett på Gustav V. Vilken exakt koppling dessa herrar har till NSS är oklart i skrifterna. Vid jubileumsregattan 1906 var i alla fall Oscar II dess högsta beskyddare.

Har NSS alltid haft ett eget klubbhus?

Det finns två svar på frågor angående NSS och klubbhus:

a) 21/7 1897 diskuterades frågan om en klubbhus för första gången på ett styrelsemöte. AB Lindö Säteri skänkte en tomt till sällskapet och det första klubbhuset invigdes i Lindö, Norrköping, med middag under augusti 1903.

Drivande i klubbhusfrågan var den blivande ordföranden konsul Otto Åkerman. (Det är han som är avbildad på oljemålningen som hänger i baren i klubbhuset). Klubbhuset i Norrköping såldes 1977 till en privatperson som tillsammans med ett dussin andra Norrköpingsbor inbjudits att avge anbud.

b) Under många år hade frågan om ett klubbhus i Arkösund stötts och blötts i NSS styrelse och den 16 september 1974 köptes det nuvarande klubbhuset i Arkösund från familjen Öhlander för egna bingo-pengar och banklån.

Hur gammalt är det nuvarande klubbhuset i Arkösund och vem byggde det?

Dagens vackra klubbhus byggdes 1897 av spannmålshandlaren Anton Oden.
Då byggdes huset på ofri grund.
En konsul Blom tog över huset i början av 1900. Därefter beboddes huset av en apotekare Jansson samt hans två systrar.
Det syns tydligt på övervåningen att det vid något tillfälle varit flera hushåll som bott i huset samtidigt.
Därefter togs huset över av mästerlotsen Levin med hustru Ester.
Under Levins tid fungerade klubbhuset även som skola.
De två första klasserna hade sina lektioner på övervåningen och ”stor-skolan” höll till i matsalen.
1940 tog familjen Ölander över fastigheten och NSS köpte huset den 16 september 1974.

Kan man hyra klubbhuset för privata fester?

Klubbhuset hyrs inte ut för privata aktiviteter.

Vad händer med NSS tillgångar om klubben upplöses?

Enligt stadgarna antagna den 25 oktober 1939 så sägs det att ”Beslutas sällskapets upplösning, skola behållna medel överlämnas till Sällskapet för livräddning av skeppsbrutna”.
Enligt nuvarande stadgar så är lydelsen snarlik men med Sjöräddningssällskapet, SSRS, som mottagare av eventuellt överskott.

Har NSS haft någon världsmästare eller olympisk medaljör i kappsegling?

Ja det har vi! Vid OS i Antwerpen 1920 avgjordes seglingarna i Ostende. I klassen 40kvm seglade 2 (2) båtar och båda var svenska. Vinnare blev NSS:aren Tore Holm med båten Sif ägd av ett konsortium NSS medlemmar. Även gastarna Yngve Holm, Axel Rydin och Georg Tengvall var NSS:are. Det bör nämnas att 2:an i klassen, Elsie med Gustaf Svensson (GKSS) inte regelrätt fullföljde någon av de 3 seglingarna men tilldelades ändå silvermedalj. Tore Holm vann ytterligare 1 guld och 3 bronsmedaljer vid påföljande OS fram till och med 1948 men då seglade han för KSSS.

Hur många SM har klubben anordnat och när?

Sommaren 2009 blir det de 10:e, 11:e och 12:e svenska mästerskapen som klubben arrangerar.

Har NSS på något markant sätt bidragit till segelsporten i Sverige?

Ja det har vi. NSS var tillsammans med bl.a. KSSS starkt drivande till bildandet av Svenska Segelsällskapet 1905.